เป้าประสงค์ของพระเจ้าต่อคริสตจักร

เป้าประสงค์ของพระเจ้าต่อคริสตจักร

 • คริสตจักร หรือ church มีที่มาจากศัพท์ภาษากรีกว่า ekklesia ซึ่งแปลว่า กลุ่มคนที่ถูกเรียกออกมา หรือ กลุ่มคนที่รวมตัวกัน
 • ที่มาของคำนี้คือ ในสมัยก่อนถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการพบราษฎร เขาจะใช้คนหนึ่งไปตามตรอกซอยและร้องว่า “แอคคลีเซีย” เป็นที่เข้ากันทั่วไปว่า เจ้านายกำลังเรียกให้ราษฎรไปชุมนุมกัน ณ ที่แห่งหนึ่ง
 • ดังนั้น “คริสตจักร คือ ชุมชนของผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า และทรงปกครองอยู่เหนือคริสตจักร” [ธรรมนูญคริสตจักรพลังชีวิต วันที่ 4 กรกฎาคม 2010]
 • ในบทเรียนนี้ เราจะร่วมกันทบทวนพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อคริสตจักร (ซึ่งประกอบด้วยพวกเราทุกคน)

1)รักกันและกัน

 • พระเจ้าปรารถนาให้เรามีความสัมพันธ์กับผู้อื่น มิใช่รักสันโดษ ไม่ทักทายใคร ไม่สุงสิงกับใคร เราติดสนิทกับพระเจ้าพอแล้ว ปญจ.4:10
 • ไม่เพียงเท่านั้น คริสตจักรจะไม่อาจเป็นแบบอย่างหรือเป็นเกลือและแสงสว่างให้กับสังคม ตราบใดที่พี่น้องในคริสตจักรไม่มีความรักให้แก่กันและกัน ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่ให้อภัยกัน ไม่ปรารถนาจะคืนดีกัน
 • เป็นความจริงที่คริสตจักรมิอาจเคลื่อนไปได้ไกล ตราบใดที่สมาชิกในคริสตจักรไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน หรือปล่อยให้ความคิดเห็นและเหตุผลที่แตกต่างทำให้เกิดความแตกแยก เหมือนกับที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยทุกวันนี้
 • พระเยซูคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลายมาก ความรักของพระองค์อยู่ไปไกลกว่าแค่เหตุผล หรือแค่ความยุติธรรม พระองค์จึงยอมถูกข่มเหงอย่างไม่ยุติธรรม ยอมสละพระชนม์ของพระองค์ เพื่อรับโทษบาปแทนเราแม้เราจะไม่สมควรก็ตาม เราจึงควรตระหนัก และตอบสนองความรักของพระเจ้า โดยรักกันและกันให้มาก ยน.15:12-13

2)นำความรอดไปสู่ผู้คน

 • คริสตจักรไม่ใช่เพียงแค่ที่สังสรรค์พบปะกันของผู้เชื่อ  ไม่ใช่แค่สถานที่ฝึกอบรมให้ข้อคิดที่ดี และทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น หรือรักกันภายในชุมชนเท่านั้น แต่พระประสงค์ของพระเจ้าคือ ใช้คริสตจักรเป็นเครื่องมือในการนำความรอดไปสู่ผู้คนทั้งหลาย มธ.28:19
 • เราพบว่าในคริสตจักรสมัยแรก ผู้เชื่อจำนวนมากยอมเสี่ยงชีวิต กล้าเผชิญการข่มเหงนานับประการ เพื่อทุ่มเทกับการประกาศข่าวประเสริฐ
 • อาจารย์เปาโลเป็นคนหนึ่งที่ดำเนินชีวิตอย่างนี้ ท่านใช้คำว่า “เป็นหนี้” ต่อผู้คนที่ยังไม่ได้รับความรอด จนต้อง “ขวนขวาย”  ประกาศเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ต่อชนทุกชาติ รม.1:14-16
 • คำถามที่น่าสนใจคือ ถ้าคริสตจักรในปัจจุบันยังไม่ได้ถูกต่อต้านหรือข่มเหงถึงขนาดคริสตจักรสมัยแรกแล้วทำไมเราไม่ควรร้อนรนในการประกาศเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ให้มากยิ่งขึ้น
 • วันนี้เราในฐานะสมาชิกคริสตจักรพลังชีวิต เราจึงต้องให้น้ำหนักเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐอย่างสุดกำลังความสามารถ
 • ถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมมือ ร่วมใจกันประกาศมากขึ้น

3)สร้างผู้เชื่อให้เป็นสาวก

 • ไม่เพียงแต่ประกาศนำคนมาเชื่อ พระเจ้ายังมีพระประสงค์ให้คริสตจักรสร้างผู้เชื่อให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ด้วย มธ.28:20
 • หลักการแห่งพระวจนะพระเจ้า และความรอดทางพระเยซูคริสต์ ถูกถ่ายทอดจากพระเยซูคริสต์สู่เหล่าสาวกกลุ่มแรก จนมาถึงเราทุกวันนี้เป็นเวลามากกว่าสองพันปี เพราะ “การสร้างสาวก” ยน.21:17
 • ถ้าสาวกรุ่นแรกไม่เลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่ ไม่สร้างสาวกรุ่นต่อไป ความรอดคงไม่มาถึงเราในทุกวันนี้
 • ถ้าเราไม่เลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่ ไม่สร้างสาวกรุ่นต่อไป ทุกอย่างจะจบลงในรุ่นของเรา พระมหาบัญชาจะไม่มีวันสำเร็จได้
 • ผู้เชื่อรุ่นก่อนมีภาระใจในการเลี้ยงดูเรามาแล้วอย่างไร เราก็ควรมีภาระใจในการเลี้ยงดูผู้เชื่อรุ่นต่อไปไม่น้อยไปกว่าพวกเขา
 • คริสตจักรพลังชีวิตเกิดจากการรวมตัวกันของผู้เชื่อที่รักพระเจ้า มีนิมิตที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อทุกๆคริสตจักร คือ“คริสตจักรพลังชีวิต มีนิมิตที่จะนำผู้คนมาถึงพระคุณความรักของพระเจ้า ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแบบพระคัมภีร์ ทั้งทางกายภาพ จิตใจ และจิตวิญญาณ เพื่อทุกคนจะมีพลังใจและพลังชิวิตที่จะทำให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าสำเร็จ และติดตามพระองค์จนถึงวันสุดท้าย” [ธรรมนูญคริสตจักรพลังชีวิต วันที่ 4 กรกฎาคม 2010]
 • ในโอกาสครบรอบ 4 ปี คริสตจักรพลังชีวิต (ความจริงไม่ต้องรอครบรอบ 4 ปีก็ได้) ให้เราฟื้นฟูความรักในชุมชน ร่วมกันประกาศข่าวประเสริฐ และสัตย์ซื่อในการเลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่ เพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อคริสตจักรจะสำเร็จอย่างยั่งยืนผ่านเราทุกคน

 

วีดีโอแนะนำคริสตจักร

ดูวีดีโอทั้งหมด | ติดตามเราบน Youtube

โปรแกรมวันอาทิตย์

เวลา กิจกรรม
08.20 - 09.00 อธิษฐานรุ่งอรุณ
09.30 - 11.30 คริสตจักรเด็ก
09.30 - 12.00 รอบนมัสการพลังชีวิต
12.00 - 13.15 รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 - 14.30 ชั้นเรียนพระวจนะพลังชีวิต

Who's online

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

คริสตจักรพลังชีวิต | Alive Church
โทรศัพท์ / โทรสาร : 02-5142459 e-mail : rittee.alivechurch@gmail.com
Power by Joomla 2.5 | Design by BlessWebDesign.com