สดด18: 29-30 ผู้ประทานกำลัง

พิมพ์ PDF

เฝ้าเดี่ยวประจำวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2012 (แบ่งปันเฝ้าเดี่ยวโดย คุณเค ศุภชัย)

พระลักษณะพระเจ้ากับชีวิตเรา : ผู้ประทานกำลัง

 

  Go to : สดด18: 29-30
       29 พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้โดยพระองค์ และโดยพระเจ้าของข้าพเจ้านี้ ข้าพเจ้าสามารถกระโดดกำแพงได้ 30 สำหรับพระเจ้าพระองค์นี้ พระมรรคาของพระองค์บริบูรณ์ พระสัญญาของพระเจ้าพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง พระองค์ทรงเป็นโล่ของบรรดาผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์

 

 Get Revelation

  • จากข้อพระคัมภีร์ตอนนี้อ่านแล้วก็นึกขึ้นเลยว่าผู้ที่เขียนต้องมีประสบการณ์ร่วมและสามารถผ่านเหตุการณ์ต่างๆในชีวิต โดยมีพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังบุคคลนั้นคือ ดาวิด
  • ดาวิดเป็นบุคคลธรรมดาที่พระเจ้าได้เลือกเขาและแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล เรารู้จักเขาทั้งด้านที่ดีของชีวิต คือ เขารักพระนามพระเจ้า,มีชีวิตในการนมัสการพระเจ้า,มีความกล้าหาญและอีกหลายๆอย่าง แต่เราก็ได้เห็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตดาวิดด้วยที่เป็นความอ่อนแอ เช่น เขาก็เคยที่จะไม่พึ่งพาและถามพระเจ้าในบางช่วงชีวิตของเขา,เขานำภรรยาของผู้อื่นมาเป็นภรรยาตนเอง
  • สิ่งที่เราเห็น คือ ในชีวิตของคนๆหนึ่งมีทั้งด้านที่ดี และด้านที่เป็นความอ่อนแอ
  •  พระเจ้าผู้ประทานกำลัง เป็นสิ่งที่สรุปได้ว่าเขาสามารถทำสิ่งที่เกินกว่าที่เขาจะทำได้ โดยเขามั่นใจว่าเขาเป็นผู้ชอบธรรมในพระเจ้าแล้วพระสัญญาที่พระองค์บอกว่าจะช่วยเขาและจะอยู่กับเขาจะเป็นจริง
  • ในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกัน เราอาจจะเจอกับปัญหาต่างๆมากมาย แต่พระเจ้าเป็นผู้ที่พร้อมจะช่วยเรา ให้เราสามารถผ่านพ้นปัญหา เหมือนการกระโดดข้ามกำแพงได้ หรือสามารถเผชิญสิ่งที่ใหญ่หรือหนักในชีวิตของเรา โดยพระเจ้าผู้เสริมกำลังเรา
  • ข้าพเจ้านึกถึงเพลงที่บอกว่า พระองค์ทำให้คนอ่อนแอเข้มแข็ง คนยากจนกลับเป็นมั่งมี เป็นเพราะพระคุณพระองค์ประทานให้เรา พระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับเราเสมอ พระองค์จะประทานให้เรามีกำลังที่มาจากภายในให้เราทำสิ่งที่มากกว่าเราเคยทำเพียงแต่วันนี้ เราเข้ามาหาพระเจ้า มั่นใจในพระสัญญาต่างๆมากมายที่พระองค์บอกแก่เรา

 

 Give Fruit

  • รับกำลังจากพระเจ้าจากการมีชีวิตกับพระเจ้าโดยการอธิษฐาน,การนมัสการ,การอ่านพระวจนะ สิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีกำลังที่มาจากพระเจ้า
  • พระสัญญาของพระเจ้า คือ สิ่งที่เราต้องยึดและมั่นใจว่าพระเจ้าที่เรารู้จักได้สัญญาว่าจะช่วยเรา พระองค์ทรงกระทำแน่
  • คำอธิษฐานหนึ่งในแต่ละวันในชีวิตของเรา คือ ให้เรามีกำลังที่มาจากพระเจ้า ที่เราจะเผชิญวันนี้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเรา


อย่าลืม Take Root and Give Fruit นะครับ
ขอพระเจ้าอวยพร

 

เลขที่บัญชีของคริสตจักร

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภท
กสิกรไทย (Alive Care) นวมินทร์ซิตี้ จิตรจำนง รัตนสกล / สุรัสวดี ช่วยสงคราม / ศิรสรัชญ์ พรหมกสิกร 679-2-05099-7 สะสมทรัพย์
กสิกรไทย
นวมินทร์ซิตี้ คริสตจักรพลังชีวิต 679-2-13011-7 ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์
นวมินทร์ซิตี้ คริสตจักรพลังชีวิต 404-369160-2 ออมทรัพย์